skip to Main Content
06-96/200-012 | 06-30/836-2622 axter@axter.hu

Fertő-Hanság Nemzeti Park

A Hanság hazánk egyik összefüggő lápterülete volt. Jellemzői a szélsőséges, szeszélyes vízviszonyok. Ez a természeti törvények uralta mocsárvilág a Fertő-tóval összefüggő vízrendszert alkot. A Hanság lápos vizenyősterülete különleges madárfajoknak és számos vadnak nyújt ma is élőhelyet. A természet érintetlensége és látnivalói egyre népszerűbbek az idelátogató hazai és külföldi vendégek körében.
A Hanság Magyarországon is egyedülálló kistájegység. Megmaradt és erősen átalakult részegységeibenis megőrizte a lápvilágot. A védett területeken járva szinte teljesen ismeretlen világ tárul elénk.

ferto-hansag-nemzeti-park
A Rábaköz és Csorna

A Rábaköz és Csorna

A Kisalföld e jellegzetes kistája a Győri-medence peremtörései mentén alakult ki. Délen és keleten a Rába határolja; nyugaton a Répce, a Kis-Rába folyása mentén a Sopron- vasi-síkság kavicstakarójáig terjed. A felszínt a Rába és a Répce lerakódásai alakították ki a pannóniai és levantei rétegekre épített törmelékkúpjukkal. Ez a hordalékkúp zárja le a Hanság mélyebben fekvő mocsaras területét. Észak felé csatlakozik a táj, a Mosoni-síkságon át, a Duna szigetközi törmelékkúpjához

Nagycenk Széchenyi kastély

Nagycenk Széchenyi kastély

A település nyugat-magyarországi peremvidéken helyezkedik el, a Soproni-hegység nyúlványaihoz kapcsolódva. Az uradalom és a község 1945-ig a Széchenyiek birtoka volt. 1750-re készült el a kastély együttes és a franciakert. Széchenyi István a kastélyt átépíttette, amely 1860 táján nyerte el végleges formáját. 1973-ban megnyitották benne a Széchenyi István Emlékmúzeumot. A kastély parkjában négy világrész számos ritka fafajtáját találhatjuk meg. A település nevezetessége a Múzeumvasút, egy keskeny nyomtávú kisvasút.  Az országban egyedülálló módon csak itt közlekedik kisvasúti szerelvénybe besorozott kalauzkocsi és villamoskocsikból átalakított személykocsik.

Kőszegi hegységben a Hétforrásnál

Kőszegi hegységben a Hétforrásnál

A környék f
öldrajzi szempontból meghatározott természetes vonzáskörzetét a Trianonban kialakított új határ kettészelte. Ma a Kőszegi-hegység nagyobbik része Ausztriához tartozik. A kisebbik – a civilizáció által kevésbé érintett rész – viszont természeti, történelmi és művelődéstörténeti látnivalói révénMagyarország egyik legvonzóbb területe.

Back To Top